Konfiguracja podczas gry

Lista i krótki opis przydatnych komend, które możemy zastosować w naszym configu. Komendy możemy zastosować także w konsoli, poprzedzając je znakiem ukośnika(/).
Listę dostępnych komend możemy uzyskać w grze, wpisując w konsoli (~) polecenie

/cvarlist

Po dodaniu komendy robimy odstęp, a następnie podajemy jej wartość (w cudzysłowach ).

Wartości 1/0:
1-włączone
0-wyłączone

[color=#ff0000]Ustawienia Systemu[/color]

Komenda Dostepne wartości Opis

seta com_hunkmegs 128, 256, Pamięć RAM zarezerwowana dla gry[MB]
seta com_soundmegs 8-32 Pamięć RAM zarezerwowana dla dźwięku[MB]
seta com_maxfps np.76 Max. ilość fps
seta r_fullscreen 1/0 Tryb pełnoekranowy
seta cg_usescreenshotjpeg 1/0 Screenshot zapisywany w postaci pliku jpeg
seta cl_mouseaccel 1/0 Akceleracja myszy
seta r_ignoreglerrors 1/0 Ignorowanie wiadomości o występujących błędach
seta r_logfile 1/0 Zapisywanie logów konsoli do pliku
seta cl_punkbuster 1/0 PunkBuster
seta cl_autoupdate 1/0 Aktualizacja PunkBustera

Ustawienia połączenia sieć

Komenda Dostepne wartości Opis
seta cl_maxpackets 30-100 Ilość wysyłanych pakietów
seta cl_packetdup 1/0 Duplikacja pakietów(gdy występje straty)
seta cl_timenudge 0-(-20) Zmniejsza skutki lagów, zwiększa płynność
seta rate 5000-25000 Ilość wysyłanych bajtów; klient-serwer
seta snaps 20-40 Ilość cykli na sekunde; klient-serwer

Ustawienia gry grafika

Komenda Dostepne wartości Opis
seta r_mode -1 Pozwala ustawić własną rozdzielczość
seta r_customwidth np. 800, 1024 Rozdzielczość: szerokość
seta r_customheight np. 600, 768 Rozdzielczość: wysokość
seta r_colorbits 16, 32 Jakość kolorów
seta r_depthbits 16, 32 Głębia kolorów
seta r_texturebits 16, 32 Jakość tekstur
seta cg_shadows 1/0 Cienie
seta cg_wolfparticles 1/0 Cząsteczki; efekty przy wybuchach, nalotach
seta cg_atmosphericEffects 1/0 Zjawiska atmosferyczne
seta r_gamma 0.0-2.0 Jasność w grze
seta r_ignorehwgamma 1/0 Jasność z windowsa
seta r_dynamicLight 1/0 Dynamiczne oświetlenie
seta cg_drawSun 1/0 Rysowanie słońca
seta cg_showBlood 1/0 Krew
seta cg_bloodTime 0- Czas pozostawania krwi na ziemi, ścianach
seta cg_bloodFlash 1/0 Rozbryzgi;P krwi (naszejUśmiech
seta cg_flares 1/0 Rozbłyski
seta seta cg_fov 90-120 Kąt widzenia
seta cg_marktime 0- Czas pozostawania sladów po kulach, wybuchach
seta cg_brassTime 0- Czas pozostawania łusek z broni

Ustawienia gry dźwięk

Komenda Dostepne wartości Opis
seta s_volume 0.0-1.0 Głośność w grze
seta s_musicvolume 0.0-1.0 Głośność muzyki
seta s_khz 11, 22 Jakość dźwięku
seta s_mixahead np. 0.5 Jakość dźwięku
seta b_chatsounds 0/1 Dźwięki z voice chata
seta b_hitsounds 0/1 Dźwięki przy trafianiu

Ustawienia gry HUD (Head-Up-Display)

Komenda Dostepne wartości Opis
seta cg_drawGun 0/1 Rysowanie broni
seta cg_drawCompass 0/1 Rysowanie kompasu
seta b_drawspeed 0/1 Prędkość z jaką się poruszamy
seta cg_teamChatHeight np. 6 Ilość linijek tekstu z team chatu
seta cg_teamChatTime 0- Czas znikania tekstu z team chatu
seta cg_teamChatsOnly 0/1 Tylko tekst z team chatu
seta cg_drawTeamOverlay np. 2 Wielkość okienka z fireteamem
seta cg_lagometer 0/1 Lagometr
seta cg_drawfps 0/1 Rysuje licznik fps
seta cg_drawTimer 0/1 Rysuje zegar rund
seta cg_drawReinforcementTime 0/1 Rysuje zegar respawnów
seta cg_noVoiceChats 0/1 Brak dźwięków z voice chata
seta cg_noVoiceText 0/1 Brak tekstu z voice chata
seta cg_announcer 0/1 Pokazuje małe wiadomości np. Fight
cg_cursorHints 0/1 Ikonki czynności (dynamit, strzykawka,)

Ustawienia gry celownik

Komenda Dostepne wartości Opis
seta cg_drawCrosshair 1, 2, Rodzaj celownika
seta cg_crosshairSize np. 40 Rozmiar celownika
seta cg_crosshairPulse 1/0 Pulsowanie celownika
seta cg_drawCrosshairnames 1/0 Pokazuje nick kolegi z teamu, gdy znajdzie się na celowniku
seta cg_drawCrosshairhealth 1/0 Pokazuje zdrowie kolegi z teamu, gdy znajdzie się na celowniku
seta b_muzzleflash 1/0 Ogień z lufy naszej broni
seta cg_muzzleFlash 1/0 Ogień z lufy naszej broni

Ustawienia gry różne

Komenda Dostepne wartości Opis
seta name np. etplayer Twój nick
seta cg_popupLimboMenu 1/0 Wyskakujące LimboMenu przy wejściu na serwer
seta cg_complaintPopUp 1/0 Wyskakujące okienko complainów
seta cg_autoAction 1/0 Samoczynne nagrywanie dema z gry
seta cg_quickMessageAlt 1/0 Sposób wyświetlania voicechata
seta cl_allowDownload 1/0 ściąganie potrzebnych plików z serwera
seta cg_autoReload 1/0 Automatyczne przeładowanie przy pustym magazynku
seta cg_noAmmoAutoSwitch 1/0 Automatycza zmiana broni przy braku naboi
seta cg_autoactivate 1/0 Automatyczne podnoszenie apteczek, ammo
seta cg_autoswitch 1/0 Automatyczna zmiana broni gdy na jakiejś staniesz
(polecam ustawić 0
seta sensitivity np. 3, 4 Czułość myszki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *