Hello
Możesz przekazać nam dowolna Dotacje jako wsparcie serwera.
You can provide us any grants to support the server

Przelew zagraniczny (international)

Przelew krajowy (national)